ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
2,770
เดือนที่แล้ว
2,733
ปีนี้
23,729
ปีที่แล้ว
21,314
ทั้งหมด
58,383
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|< << 1 2

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นแยกไปบ้านนาคำ-วัดหนองสามขา) หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาเหล่า หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 เส้นบ้านนายธนงค์ ชุมชะ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 เส้นบ้านนางเที่ยง สุขจันดี-บ้านนายวิรัตน์ โคจร - บ้านนายเฉลิม เขตบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของโครงการ อปพร. อาสาพัฒนาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2563)03 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (เติมเคมีดับเพลิง) จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (เติมเคมีดับเพลิง) จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 กรกฎาคม 2563
|< << 1 2 3 45 6 7 8 9..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
|< << 1 2 3 4

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
|< << 1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5