ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
2,770
เดือนที่แล้ว
2,733
ปีนี้
23,729
ปีที่แล้ว
21,314
ทั้งหมด
58,383
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|< << 1 2

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้า เพื่อใช้ในโครงการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป จดมาตรวัดน้ำ จัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะและน้ำประปา ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ทำหน้าที่ท้ายรถขยะจัดเก็บขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายสอง แก้วผาไล) หมู่ที่ 5 บ้านกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล.เส้นบ้านนางเขียว ศรีสุข - บ้านนาย ประสิทธิ์ อารีรมย์ หมู่ที่ 13 บ้านทรายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (อุปกรณ์จราจร รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บก 6439) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ( เส้นบ้านกำแพงเพชร ) หมู่ที่ 5 บ้านกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลอกร่องระบายน้ำตามโครงการพัฒนาตำบลหมู่บ้านน่าอยู่เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 1 บ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป จดมาตรวัดน้ำ จัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะและน้ำประปา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ทำหน้าที่ท้ายรถขยะจัดเก็บขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป บันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี งานปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายสนอง ไตรยันโท - วัดราษฎร์บำรุง) หมู่ที่ 8 บ้านโนนคำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2563
|< << 1 2 34 5 6 7 8..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นรอบดงมะไฟ หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด เส้นบ้านนายล้ำ สุวรรณชัยรบ หมู่ที่ 8 บ้านโนนคำภู โดย วิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัววี เส้นสามแยกบ้านนายคำพั้ว สมบัติ หมู่ที่ 7 บ้านดงต้อง25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเส้นนาเหล่า หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์จะดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสวัสดิ์ ชอบสมัย-วัดทุ่งสว่างสามัคคี หมู่ที่ 2 บ้านดอนอุดม25 มกราคม 2561
uองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์จะดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายบุญมา บุดดา หมู่ที่ 6 บ้านโนนจำปา25 มกราคม 2561
อบต.โนนสมบูรณ์จะดำเนินการก้่อสร้างถนน คสล.เส้นหน้าราชภัฎฯ-นาสวรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านดอนอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2561
อบต.โนนสมบูรณ์จะดำเนินการจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้านนายอุบลแสนพันธ์ นายสมบัติ จันร์แรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2561
|< << 1 2 34

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
|< << 1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4