ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,038
เดือนที่แล้ว
3,196
ปีนี้
31,527
ปีที่แล้ว
21,314
ทั้งหมด
66,181
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|< << 1 2

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำเดือน ตุลาคม,พฤศจิกายน,ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารถวายพระสงค์ของโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2563)06 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ทำหน้าที่ท้ายรถขยะจัดเก็บขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป จดมาตรวัดน้ำ จัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะและน้ำประปา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นหน้าสนามกีฬากลางบ้านทรายทอง หมู่ที่ 13 ตำบลโนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัววี เส้นบ้านนายเจริญ อุทัยเรือง ถึงบ้านนายศักดิ์ดา ชาภักดี หมู่ที่ 7 บ้านดงต้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง รหัสครุภัณฑ์ 002-48-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2563
|< << 1 23 4 5 6 7..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์จะดำเนินการจัดจ้างดครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยจอกคล้าตอนบน หมุ่ที่ 3 บ้านโคกวาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ30 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนสมบูรณ์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงว่อมแซมถนนลูกรัง เส้นสามแยกห้วยบอน-สะพานบ้านโคกสวาง หมู่ที่ 7 บ้านดงต้อง30 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนิโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูเส้นบ้านนายวิมล ลอยดี หมู่ที่ 8 บ้านโนนคำภู โดยวิธี เฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการก่อสร้างถนน คสล สายคุ้มหนองดินแดง หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสลเส้นห้วยซาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.เส้นดอนแก้วเชื่อมบ้านโนนจำปา หมู่ที่ 12 บ้านดอนแก้ว25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.เส้นดอนปู่ตา-สามแยกทางลงกุดทิง หมู่ที่ 10 บ้านหนองฆ้องคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางลงกุดทิง หมู่ที่ 12 บ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสดใส ศิริมานพ หมู่ที่ 6 บ้านโนนจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการก่อสร้างถนนคสล.เส้นข้างวัดสระแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด เส้นบ้านนายคำแปลง ราชบุญ หมูที่ 11 บ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด เส้นบ้านนายไสว แก้วกาหลง หมู่ที่ 13 บ้านทรายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นข้างทรัพย์พารา-ดอนแก้ว หมู่ที่ 11 บ้านโคกสะอาด25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นบะเม็กเชื่อมโคกงาม -โนนจำปา หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่12 บ้านดอนแก้ว25 มกราคม 2561
|< << 1 23 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
|< << 1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3