ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
2,770
เดือนที่แล้ว
2,733
ปีนี้
23,729
ปีที่แล้ว
21,314
ทั้งหมด
58,383
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03 กรกฎาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านโคกงาม-บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 3 บ้านโคกงาม ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 มิถุนายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านดอนแก้ว-บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 12 บ้านดอนแก้ว ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 มิถุนายน 2566
ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256623 ธันวาคม 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256623 ธันวาคม 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256617 ตุลาคม 2565
ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256607 ตุลาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บ้านทรายทอง สายบะบักแตง-ตำบลนาสวรรค์)17 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13)02 พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256514 ตุลาคม 2564
ประกาศองค์การสบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี งบประมาณ 256308 ตุลาคม 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด.2)05 ตุลาคม 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด.2)02 ตุลาคม 2563
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256208 กันยายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) องค์การบริหารส่วนตพบลโนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)28 เมษายน 2563
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคมพ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคมพ.ศ.2565)09 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคมพ.ศ.2565ถึงเดือนมีนาคมพ.ศ.2565)01 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-1156 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ป้ายชื่อคล้องคอ) จำนวน 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประปา (ตู้ควบคุมปั้มน้ำมอเตอร์) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประปา (ตู้ควบคุมปั้มน้ำมอเตอร์) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประปา (เครื่องปั้มน้ำซัมเมริ์ท) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประปา (เครื่องปั้มน้ำซัมเมริ์ท) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รหัสครุภัณฑ์ 005-53-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 ธันวาคม 2563
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) จำนวน 1 โครงการ27 เมษายน 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสรร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านนางน้อยพิมพ์เกตุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายราชัน ภูจอมขำ หมู่ที่ 2 บ้านดอนอุดม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยระนาด หมู่ที่ 7 บ้านดงต้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ19 พฤศจิกายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายจำนง-บ้านนางนุจอนงค์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองฆ้องคำ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2561
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 11 บ้านโคกสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด เส้นบ้านนายเปลื้อง นันทะราช-นางสีทัน ติดมา หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด เส้นบ้านนางอรทัย สุระโส-บ้านนายละไมย์ เอี่ยมไทสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด เส้นบ้านนางอรทัย สุระโส-บ้านนายละไมย์ เอี่ยมไทสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 207 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายปราโมทย์-บ้านนายบุญยัง หมู่ที่ 4 บ้านทองสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายศักดา ดงประขา-ฝายเปรม หมู่ที่ 5 บ้านกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการตัดถนน คสล.เส้นบ้านนางศิริประภา พรมบุตร หมู่ที่ 6 บ้านโนนจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหน้าบ้านนางสุดใจ โพธิ์คำ-บ้านายเหลา ป้องโล้ หมู่ที่ 10 บ้านหนองฆ้องคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหน้าวัดศรีเมืองธรรมคุณ-วัดสันติสามัคี หมู่ที่ 1 บ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2561
1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 256604 สิงหาคม 2566
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 256607 กรกฎาคม 2566
ประกาศสรุปผลงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 07 มิถุนายน 2566
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1