ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร






//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
290
เดือนที่แล้ว
1,801
ปีนี้
10,605
ปีที่แล้ว
13,340
ทั้งหมด
23,945
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152

1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

.

23 มิถุนายน 2565

แต่งตั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ดำเนินการตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
10 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
10 พฤษภาคม 2565

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
20 เมษายน 2565

ร่วมสนับสนุนของรางวัลในการจับสลากให้แก่ผู้สมัครใจเข้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นำโดย นายพัฒนา นามโคตร นายก อบต. ร่วมสนับสนุนของรางวัลในการจับสลากให้แก่ผู้สมัครใจเข้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ตำบลของเรา โนนสมบูรณ์ต้องรอด

21 มีนาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
21 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง   การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
18 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
10 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประำจปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
12 มกราคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565

12 พฤศจิกายน 2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเก็บภาษี และ แต่งตั้งพนักงานสำรวจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเก็บภาษี และ แต่งตั้งพนักงานสำรวจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

09 พฤศจิกายน 2564

แต่งตั้งพนักงานประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

แต่งตั้งพนักงานประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

08 พฤศจิกายน 2564

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

08 พฤศจิกายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

08 พฤศจิกายน 2564

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

12 กรกฎาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (95 รายการ)