ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
1,434
เดือนที่แล้ว
1,610
ปีนี้
9,072
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
9,072
ไอพี ของคุณ
3.229.142.91

นางจันทร์เพ็ญ ตู้ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางเนาวรัตน์ เชื้อพนม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางพิกุล คัชรินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัตนา แก้วเพชร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธัญวรัตน์ ราชป้องขันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธัญชนก ถาวร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางชนิดา นันทะราช
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางเกศินี พิทูลทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางจิราพร ชุมแวงวาปี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวดารุณี วงษาไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางอลิสา ศรีมังคละ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายลิขิต ฤทธิ์ลือไกล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางอรญา มุ่งงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางละมุล พาดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางปนัดดา จงมีธรรม
ครูผู้ช่วยศูนย์เด็กเล็ก