ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
280
เดือนที่แล้ว
530
ปีนี้
1,245
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,245
ไอพี ของคุณ
3.235.25.169

นางจันทร์เพ็ญ ตู้ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางเนาวรัตน์ เชื้อพนม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางพิกุล คัชรินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัตนา แก้วเพชร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธัญวรัตน์ ราชป้องขันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธัญชนก ถาวร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางชนิดา นันทะราช
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางเกศินี พิทูลทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางจิราพร ชุมแวงวาปี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวดารุณี วงษาไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางอลิสา ศรีมังคละ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายลิขิต ฤทธิ์ลือไกล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางวณิชดา สอนศักดา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางอรญา มุ่งงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางละมุล พาดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางปนัดดา จงมีธรรม
ครูผู้ช่วยศูนย์เด็กเล็ก