ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
290
เดือนที่แล้ว
1,801
ปีนี้
10,605
ปีที่แล้ว
13,340
ทั้งหมด
23,945
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152

นางณัฐนรี วิชัด
หัวหน้าสำนักปลัด


นายภราดร ราชรองชัย
นิติกร


นางสาวเตือนใจ สารักษ์
นักทรัพยากรบุคคล


นายถาวร วิเศษเลิศ
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวกานดา มะโนบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวเสาวลักษณ์ บัวชุม
เจ้าพนักงานธุรการ


จ่าสิบตรีภาณุวัฒน์ ศิริประเสริฐ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสฤษดิ์ โฮมปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวมยุรี หาญกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายถาวร คำวัฒนากุล
พนักงานประจำรถน้ำ


นายพลวัต ประดู่ยศ
พนักงานดับเพลิง


นายเกษา วิโลพรม
พนักงานดับเพลิง


นายศราวุธ ฤทธิ์จรูญ
พนักงานดับเพลิงนายประสาท วงษาไทย
คนงานทั่วไป


นายสุทัศน์ ทับพิลา
คนงานประจำรถขยะ


นายเชาวลิต ศรีรัตน์
คนงานประจำรถขยะ


นายนิรันดร์ โกสัยยา
พนักงานประจำรถขยะนายรณชัย วงศ์ษา
พนักงานขับรถขยะ


นายไชยวัฒน์ พรมโคตร
พนักงานขับรถขยะ


นายสมคิด บุตรดา
คนงานประจำรถขยะ


นายวีระเกียรติ นันทลาด
นักการภารโรง


นายบุญเกิด สีกุลนาวา
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวกรกนก ผิวเกลี้ยง
แม่บ้าน


นายณัฐพงศ์ พิมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายพรชัย ใจเสน
คนงานประจำรถขยะ


นางสาววิไลพร อืดผา
คนงานทั่วไป