ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
1,403
เดือนที่แล้ว
1,610
ปีนี้
9,041
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
9,041
ไอพี ของคุณ
3.229.142.91

นางณัฐนรี วิชัด
หัวหน้าสำนักปลัด


นายภราดร ราชรองชัย
นิติกร


นางสาวเตือนใจ สารักษ์
นักทรัพยากรบุคคล


นายถาวร วิเศษเลิศ
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวกานดา มะโนบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวเสาวลักษณ์ บัวชุม
เจ้าพนักงานธุรการ


จ่าสิบตรีภาณุวัฒน์ ศิริประเสริฐ
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย


นายสฤษดิ์ โฮมปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวมยุรี หาญกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายถาวร คำวัฒนากุล
พนักงานประจำรถน้ำ


นายพลวัต ประดู่ยศ
พนักงานดับเพลิง


นายเกษา วิโลพรม
พนักงานดับเพลิง


นายประสาท วงษาไทย
คนงานทั่วไป


นายสุทัศน์ ทับพิลา
คนงานประจำรถขยะ


นายเชาวลิต ศรีรัตน์
คนงานประจำรถขยะ


นายรณชัย วงศ์ษา
พนักงานขับรถขยะ


นายไชยวัฒน์ พรมโคตร
พนักงานขับรถขยะ


นายสมคิด บุตรดา
คนงานประจำรถขยะ


นายวีระเกียรติ นันทลาด
นักการภารโรง


นายบุญเกิด สีกุลนาวา
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวกรกนก ผิวเกลี้ยง
แม่บ้าน


นายณัฐพงศ์ พิมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายพรชัย ใจเสน
คนงานประจำรถขยะ


นายมัยตรี จิตว่อง
จ้างเหมาทั่วไป