ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
290
เดือนที่แล้ว
1,801
ปีนี้
10,605
ปีที่แล้ว
13,340
ทั้งหมด
23,945
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152

ลำดับรายการวันที่
1รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือก8 เม.ย. 2565
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)1 ก.พ. 2565
3คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล5 ม.ค. 2565
4คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์30 ธ.ค. 2564
5บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง)1 มิ.ย. 2564
6บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป)1 มิ.ย. 2564
7บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก( ทักษะ))1 มิ.ย. 2564
8รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 256431 พ.ค. 2564
9คำสั่งการมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน16 ก.พ. 2564
10คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์16 ก.พ. 2564
11แต่งตั้งพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25629 พ.ย. 2563
12แต่งตั้งพนักงานสำรวจจสใพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25629 พ.ย. 2563
13แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์27 ม.ค. 2563
14ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25631 ธ.ค. 2562
15ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631 พ.ย. 2562
16ขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256331 ต.ค. 2562
17แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )14 มิ.ย. 2562
18แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์31 พ.ค. 2562
19กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิธิได้รับเบี้ยประชุมเป้นรายเดือนและอัตรเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ20 ม.ค. 2560

1