ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
280
เดือนที่แล้ว
530
ปีนี้
1,245
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,245
ไอพี ของคุณ
3.235.25.169

ลำดับรายการวันที่
1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ15 ธ.ค. 2563
2การรับชำระภาษีป้าย15 ธ.ค. 2563
3การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน15 ธ.ค. 2563
4การแจ้งถมดิน15 ธ.ค. 2563
5การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ15 ธ.ค. 2563
6การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ15 ธ.ค. 2563
7การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา15 ธ.ค. 2563
8การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ15 ธ.ค. 2563
9การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3315 ธ.ค. 2563
10การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร15 ธ.ค. 2563
11การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์15 ธ.ค. 2563

1