ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
169
เดือนที่แล้ว
1,887
ปีนี้
11,601
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
11,601
ไอพี ของคุณ
54.144.55.253

1
ประมวลภาพการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

ประมวลภาพการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

11 ตุลาคม 2564

 พ่นหมอกควันพื้นที่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนจำปา ม.6 บ.โนนจำปา ต.โนนสมบูรณ์ฯ ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
เรียน ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ เมื่อ 29 มิ.ย.2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายอเนก เดชมณี ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โนนสมบูรณ์ ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ่นหมอกควันพื้นที่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนจำปา ม.6 บ.โนนจำปา ต.โนนสมบูรณ์ฯ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงและแมลงที่เป็นพาหะและเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
29 มิถุนายน 2564

กิจกรรมประจำวันจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
26 เมษายน 2564

บริการส่งน้ำตามบ้านเรือนพื้นที่ ม.3 บ.โคกงาม ม.4 บ.ทองสาย ม.11 บ.โคกสะอาด ต.โนนสมบูรณ์ ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.64 ภายใต้การอำนวยการของ นายอเนก เดชมณี อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โนนสมบูรณ์ ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนสมบูรณ์ บริการส่งน้ำตามบ้านเรือนพื้นที่ ม.3 บ.โคกงาม ม.4 บ.ทองสาย ม.11 บ.โคกสะอาด ต.โนนสมบูรณ์ ฯ เนื่องจากน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค

21 เมษายน 2564

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ตามนโยบายในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การทำความดี และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายอเนก เดชมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสังกัด ได้ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ตามนโยบายในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การทำความดี และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและพนักงานลูกจ้างในสังกัดและเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีกำหนดการในทุกวันจันทร์

08 มีนาคม 2564

ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. สายบ้าน ดงต้อง หมู่ที่ 7 - บ้านทรายทอง หมู่ที่ 13,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

วันที่ 4 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ภายใต้การอำนวยการของ นายอเนก เดชมณี ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้สั่งการให้กองช่างกำกับดูแล การปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. สายบ้าน ดงต้อง หมู่ที่ 7 - บ้านทรายทอง หมู่ที่ 13 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

04 มีนาคม 2564

โครงการประเทศไทยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

อบต.โนนสมบูรณ์ได้จัดโครงการประเทศไทยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยได้รับความรับมือจากผู้นำในตำบลเป็นอย่างดี

15 กันยายน 2563

โครงการแข่งขันกีฬาอบต.โนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
-

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (8 รายการ)