ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
290
เดือนที่แล้ว
1,801
ปีนี้
10,605
ปีที่แล้ว
13,340
ทั้งหมด
23,945
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152

1
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โนนสมบูรณ์ต้านยาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จัดโครงการแข่งขันกีฬา ”อบต.โนนสมบูรณ์ต้านยาเสพติด” ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 26 – 27  มีนาคม  2565  โดยได้รับเกียรติจาก นางกัญญา แต้เจริญวิริยะกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  (ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ)  มาเป็นประธานพิธีเปิดงาน  การจัดงานได้รับการสนับสนุนด้วยดี จาก บริษัทพรีเมี่ยมแอนด์วอเตอร์ บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด (บึงกาฬ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ อสม. และได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่

26 มีนาคม 2565

ประมวลภาพการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

ประมวลภาพการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

11 ตุลาคม 2564

ดำเนินโครงการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นำโดย นายอเนก เดชมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ดำเนินโครงการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นประธานและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานของตำบลโนนสมบูรณ์ทั้ง 13 หมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะในชุมชน และการตระหนักในการลด การคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

17 กันยายน 2564

 พ่นหมอกควันพื้นที่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนจำปา ม.6 บ.โนนจำปา ต.โนนสมบูรณ์ฯ ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
เรียน ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ เมื่อ 29 มิ.ย.2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายอเนก เดชมณี ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โนนสมบูรณ์ ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ่นหมอกควันพื้นที่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนจำปา ม.6 บ.โนนจำปา ต.โนนสมบูรณ์ฯ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงและแมลงที่เป็นพาหะและเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
29 มิถุนายน 2564

กิจกรรมประจำวันจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
26 เมษายน 2564

บริการส่งน้ำตามบ้านเรือนพื้นที่ ม.3 บ.โคกงาม ม.4 บ.ทองสาย ม.11 บ.โคกสะอาด ต.โนนสมบูรณ์ ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.64 ภายใต้การอำนวยการของ นายอเนก เดชมณี อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โนนสมบูรณ์ ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนสมบูรณ์ บริการส่งน้ำตามบ้านเรือนพื้นที่ ม.3 บ.โคกงาม ม.4 บ.ทองสาย ม.11 บ.โคกสะอาด ต.โนนสมบูรณ์ ฯ เนื่องจากน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค

21 เมษายน 2564

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ตามนโยบายในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การทำความดี และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายอเนก เดชมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสังกัด ได้ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ตามนโยบายในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การทำความดี และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและพนักงานลูกจ้างในสังกัดและเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีกำหนดการในทุกวันจันทร์

08 มีนาคม 2564

ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. สายบ้าน ดงต้อง หมู่ที่ 7 - บ้านทรายทอง หมู่ที่ 13,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

วันที่ 4 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ภายใต้การอำนวยการของ นายอเนก เดชมณี ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้สั่งการให้กองช่างกำกับดูแล การปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. สายบ้าน ดงต้อง หมู่ที่ 7 - บ้านทรายทอง หมู่ที่ 13 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

04 มีนาคม 2564

โครงการประเทศไทยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

อบต.โนนสมบูรณ์ได้จัดโครงการประเทศไทยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยได้รับความรับมือจากผู้นำในตำบลเป็นอย่างดี

15 กันยายน 2563

โครงการแข่งขันกีฬาอบต.โนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
-

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (10 รายการ)