ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
521
เดือนนี้
4,401
เดือนที่แล้ว
2,244
ปีนี้
8,999
ปีที่แล้ว
21,314
ทั้งหมด
43,653
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16

นางณัฐนรี วิชัด
หัวหน้าสำนักปลัด


นายภราดร ราชรองชัย
นิติกร


นางสาวเตือนใจ สารักษ์
นักทรัพยากรบุคคล


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวกานดา มะโนบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวเสาวลักษณ์ บัวชุม
เจ้าพนักงานธุรการ


จ่าสิบตรีภาณุวัฒน์ ศิริประเสริฐ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสฤษดิ์ โฮมปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวมยุรี หาญกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสันติชัย พุทธาผาย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายพลวัต ประดู่ยศ
พนักงานดับเพลิง


นายเกษา วิโลพรม
พนักงานดับเพลิง


-ว่าง-
พนักงานดับเพลิงนายประสาท วงษาไทย
คนงานทั่วไป


นายสุทัศน์ ทับพิลา
คนงานประจำรถขยะ


นายเชาวลิต ศรีรัตน์
คนงานประจำรถขยะ


นายนิรันดร์ โกสัยยา
พนักงานประจำรถขยะ-ว่าง-
พนักงานประจำรถน้ำ


นายรณชัย วงศ์ษา
พนักงานขับรถขยะ


นายไชยวัฒน์ พรมโคตร
พนักงานขับรถขยะ


นายสมคิด บุตรดา
คนงานประจำรถขยะ


นายวีระเกียรติ นันทลาด
นักการภารโรง


นายบุญเกิด สีกุลนาวา
คนงานประจำรถขยะ


-ว่าง-
แม่บ้าน


นายณัฐพงศ์ พิมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายพรชัย ใจเสน
คนงานประจำรถขยะ


นางสาววิไลพร อืดผา
คนงานทั่วไป