ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
2,770
เดือนที่แล้ว
2,733
ปีนี้
23,729
ปีที่แล้ว
21,314
ทั้งหมด
58,383
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

นางณัฐนรี วิชัด
หัวหน้าสำนักปลัด


นายภราดร ราชรองชัย
นิติกร


นางสาวเตือนใจ สารักษ์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวจินตหรา ศรีสุธรรม
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวกานดา มะโนบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวเสาวลักษณ์ บัวชุม
เจ้าพนักงานธุรการ


จ่าสิบตรีภาณุวัฒน์ ศิริประเสริฐ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสันติชัย พุทธาผาย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวมยุรี หาญกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสฤษดิ์ โฮมปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายพลวัต ประดู่ยศ
พนักงานดับเพลิง


นายเกษา วิโลพรม
พนักงานดับเพลิง


นายธวัชชัย เจริญผล
พนักงานดับเพลิงนายนวพล เอื้ออรัญโชติ
พนักงานดับเพลิง


นายประสาท วงษาไทย
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายสุทัศน์ ทับพิลา
คนงานประจำรถขยะ


นายเชาวลิต ศรีรัตน์
คนงานประจำรถขยะ


นายนิรันดร์ โกสัยยา
พนักงานประจำรถขยะ-ว่าง-
พนักงานประจำรถน้ำ


นายรณชัย วงศ์ษา
พนักงานขับรถขยะ


นายไชยวัฒน์ พรมโคตร
พนักงานขับรถขยะ


นายสมคิด บุตรดา
คนงานประจำรถขยะ


นายวีระเกียรติ นันทลาด
นักการภารโรง


นายบุญเกิด สีกุลนาวา
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวพันสา แสงสิทธิ์
แม่บ้าน


นายณัฐพงศ์ พิมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายพรชัย ใจเสน
คนงานประจำรถขยะ


นางสาววิไลพร อืดผา
คนงานทั่วไป