ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
78
เดือนที่แล้ว
1,378
ปีนี้
13,649
ปีที่แล้ว
21,314
ทั้งหมด
48,303
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

นางสาวจันทร์เพ็ญ ตู้ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวทิพย์วิมล จันปัดถา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางพิกุล คัชรินทร์
ครู


นางรัตนา แก้วเพชร
ครู


นางสาวธัญวรัตน์ ราชป้องขันธ์
ครู


นางสาวธัญชนก ถาวร
ครู


นางชนิดา นันทะราช
ครู


นางเกศินี พิทูลทอง
ครู


นางจิราพร ชุมแวงวาปี
ครู


นางสาวดารุณี วงษาไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางอลิสา ศรีมังคละ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางละมุล พาดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางปนัดดา จงมีธรรม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาววริยา บุตรเพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวขนิษฐา บุตรโคตร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวอุทุมพร ไศลบาท
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวรัชนี เนตรภักดี
คนงานทั่วไป