ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
2,770
เดือนที่แล้ว
2,733
ปีนี้
23,729
ปีที่แล้ว
21,314
ทั้งหมด
58,383
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

1
เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

เรียน ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ
เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 ภายใต้การอำนวยการของ นายอเนก เดชมณี ปลัดนายก อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โนนสมบูรณ์ ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนสมบูรณ์ ปฏิบัติงานดังนี้
1. เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ การดำเนินงานประกอบด้วยการตัดหญ้า เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนให้สวยงาม สะอาด บริเวณหน้า สนง.สรรพสามิตรบึงกาฬ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ
2. บริการส่งน้ำตามบ้านเรือนพื้นที่ ม.4 บ.ทองสาย ต.โนนสมบูรณ์ ฯ เนื่องจากน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค ในชีวิตประจำวัน
3. เข้าระงับเหตุไฟป่า บริเวณข้างครัวกลางทุ่ง พื้นที่ ม.3 บ.โคกงาน ต.โนนสมบูรณ์ เพื่อป้องกันการลุกลามเข้าพื้นที่สวนยางพารา การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

07 เมษายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

 การดำเนินงานประกอบด้วยการตัดหญ้า เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนให้สวยงาม สะอาด บริเวณหน้า สำนักงานสรรพสามิต บึงกาฬ เพื่อสภาพแวดที่ดีและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ

03 มีนาคม 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการดับไฟเบื้องต้น,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ กรณีเกิดเหตุร้ายในเรือนจำครั้งที่ 1/2564 โดยการจำลองเหตุแก๊ส LPG รั่วไหล และวิธีการระงับเหตุ

03 มีนาคม 2564

ปฏิบัติหน้าที่บริการส่งน้ำพื้นที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคได้แก่ ม.11,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th


เมื่อวันที่ 1 มี.ค.64 ภายใต้การอำนวยการของ นายอเนก เดชมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โนนสมบูรณ์ ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่บริการส่งน้ำพื้นที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคได้แก่ ม.11 บ.โคกสะอาด ต.โนนสมบูรณ์ฯ ที่ประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคในชีวิตประจำวัน

01 มีนาคม 2564

ปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
วันที่ 11 ส.ค. 63 ภายใต้การอำนวยการของนายธนาดุลย์ บุตรโคตร นายก อบต.โนนสมบูรณ์
มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนสมบูรณ์ ปฏิบัติภารกิจดังนี้
-เวลา 06.30 น. ผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พนักงาน เจ้าหน้าที่
ลูกจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน พร้อมประชาชนชาวตำบลโนนสมบูรณ์ทำบุญตักบาตรโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
- เวลา 09.09 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าราชการบรรจุใหม่และข้าราชการที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น
-เวลา 10.00 น. ปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณที่สาธารณะหลังเมรุวัดราษฎร์บำรุง
11 สิงหาคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (5 รายการ)