ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
2,770
เดือนที่แล้ว
2,733
ปีนี้
23,729
ปีที่แล้ว
21,314
ทั้งหมด
58,383
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

1
โครงการสุขภาพดีหนูมีสุข,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
15 มิถุนายน 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย 5 ด้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
15 มิถุนายน 2566

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
15 มิถุนายน 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
องค์การบริหารตำบลโนนสมบูรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

09 กุมภาพันธ์ 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
องค์การบริหารตำบลโนนสมบูรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565

09 กุมภาพันธ์ 2566

รับโล่เกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

นายสอาด พุฒบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เข้ารับโล่เกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

08 กันยายน 2565

รับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
13 เมษายน 2565

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีสมาธิในการเรียนรู้,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

วันที่ 19   มีนาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีสมาธิในการเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายพัฒนา นามโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองในการเสริมสร้างและกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้มีสมาธิในการเรียนรู้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  และงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 20,000 บาท

19 มีนาคม 2565

นิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัดออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์

21 มกราคม 2565

กิจกรรมซ้อมป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

วันที่ 20 มกราคม 2564 นำโดย นายพัฒนา นามโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองการศึกษาฯ และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ ซึ่งจัดกิจกรรมดังนี้

-ให้ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้กับครูและบุคลากรภายในศูนย์เด็กเล็ก

-ฝึกซ้อมหนีไฟให้กับเด็กๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากเผชิญเหตุ

20 มกราคม 2565

กิจกรรม กำหนดจุดรับ-ส่ง จุดคัดกรอง,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

กิจกรรม กำหนดจุดรับ-ส่ง จุดคัดกรอง
จุดประสงค์ : 1. เพื่อปฏิบัติสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

16 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรม จัดประสบการณ์การเรียนรู้,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

กิจกรรม จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อโควิด 19

16 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมติดตามส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

กิจกรรมติดตามส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่บ้าน ช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

16 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ส่งใบงานให้เด็ก และประเมินเด็ก ภาคเรียนที่ 1-2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ส่งใบงานให้เด็ก และประเมินเด็ก ภาคเรียนที่ 1-2564 ช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด16

16 พฤศจิกายน 2564

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์

16 พฤศจิกายน 2564

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (17 รายการ)