ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
173
เมื่อวานนี้
521
เดือนนี้
4,401
เดือนที่แล้ว
2,244
ปีนี้
8,999
ปีที่แล้ว
21,314
ทั้งหมด
43,653
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16

1
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จัดงานวันเด็กในเสาร์ที่ 8 มกราคม 2566 ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ห้างร้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลโนนสมบูรณ์ที่ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัลมากมาย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรมให้กับเด็กๆ

08 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการแข่งขันกีฬา “อบต.โนนสมบูรณ์ ต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จัดโครงการแข่งขันกีฬา “อบต.โนนสมบูรณ์ ต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายกริชชัย ศิลปรายะ  ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา การจัดงานได้รับการสนับสนุนด้วยดี จาก นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  บริษัทรับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด (สาขาบึงกาฬ) และบริษัทพรีเมี่ยมวอเตอร์ บึงกาฬ  และการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดบึงกาฬ  เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ สถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์  และบริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ  รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในพื้นที่

04 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจัดบริการด้านสาธารสุข กิจกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรค ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายพัฒนา นามโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ (ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)ร่วมกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจัดบริการด้านสาธารสุข กิจกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรค เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพทั่วถึง มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ร่างการแข็งแรง ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ

19 มกราคม 2566

การประชุมประจำเดือนธันวาคม ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางในการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งมอบนโยบายและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมการไม่รับของขวัญ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

การประชุมประจำเดือนธันวาคม นายพัฒนา นามโคตร นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางในการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งมอบนโยบายและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมการไม่รับของขวัญ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม
ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

09 มกราคม 2566

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

วันที่ 11 สิงหาคม 2565  นายพัฒนา นามโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  นำคณะเจ้าหน้าที่ เด็กเล็กและคณะครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมผู้นำชุมชน และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” ณ บริเวณสนามกีฬากลางตำบลโนนสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์

12 สิงหาคม 2565

โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565),องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  นำโดย นายพัฒนา นามโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้วยสาธารณะ (ห้วยเกิ้ง)

28 กรกฎาคม 2565

โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

วันที่ 12  กรกฎาคม 2565  นายพัฒนา นามโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ประชาชน คณะครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์  คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) และนักเรียน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี  แห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาของตำบลโนนสมบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจาก บริษัท  รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด (สาขาบึงกาฬ)

12 กรกฎาคม 2565

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โนนสมบูรณ์ต้านยาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จัดโครงการแข่งขันกีฬา ”อบต.โนนสมบูรณ์ต้านยาเสพติด” ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 26 – 27  มีนาคม  2565  โดยได้รับเกียรติจาก นางกัญญา แต้เจริญวิริยะกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  (ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ)  มาเป็นประธานพิธีเปิดงาน  การจัดงานได้รับการสนับสนุนด้วยดี จาก บริษัทพรีเมี่ยมแอนด์วอเตอร์ บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด (บึงกาฬ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ อสม. และได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่

26 มีนาคม 2565

ประมวลภาพการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

ประมวลภาพการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

11 ตุลาคม 2564

ดำเนินโครงการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นำโดย นายอเนก เดชมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ดำเนินโครงการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นประธานและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานของตำบลโนนสมบูรณ์ทั้ง 13 หมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะในชุมชน และการตระหนักในการลด การคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

17 กันยายน 2564

 พ่นหมอกควันพื้นที่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนจำปา ม.6 บ.โนนจำปา ต.โนนสมบูรณ์ฯ ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
เรียน ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ เมื่อ 29 มิ.ย.2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายอเนก เดชมณี ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โนนสมบูรณ์ ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ่นหมอกควันพื้นที่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนจำปา ม.6 บ.โนนจำปา ต.โนนสมบูรณ์ฯ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงและแมลงที่เป็นพาหะและเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
29 มิถุนายน 2564

กิจกรรมประจำวันจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th
26 เมษายน 2564

บริการส่งน้ำตามบ้านเรือนพื้นที่ ม.3 บ.โคกงาม ม.4 บ.ทองสาย ม.11 บ.โคกสะอาด ต.โนนสมบูรณ์ ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.64 ภายใต้การอำนวยการของ นายอเนก เดชมณี อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โนนสมบูรณ์ ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนสมบูรณ์ บริการส่งน้ำตามบ้านเรือนพื้นที่ ม.3 บ.โคกงาม ม.4 บ.ทองสาย ม.11 บ.โคกสะอาด ต.โนนสมบูรณ์ ฯ เนื่องจากน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค

21 เมษายน 2564

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ตามนโยบายในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การทำความดี และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายอเนก เดชมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสังกัด ได้ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ตามนโยบายในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การทำความดี และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและพนักงานลูกจ้างในสังกัดและเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีกำหนดการในทุกวันจันทร์

08 มีนาคม 2564

ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. สายบ้าน ดงต้อง หมู่ที่ 7 - บ้านทรายทอง หมู่ที่ 13,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์,bknonsomboon.go.th

วันที่ 4 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ภายใต้การอำนวยการของ นายอเนก เดชมณี ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้สั่งการให้กองช่างกำกับดูแล การปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. สายบ้าน ดงต้อง หมู่ที่ 7 - บ้านทรายทอง หมู่ที่ 13 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

04 มีนาคม 2564

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (17 รายการ)