ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,038
เดือนที่แล้ว
3,196
ปีนี้
31,527
ปีที่แล้ว
21,314
ทั้งหมด
66,181
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64

ลำดับรายการวันที่
1การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์15 ธ.ค. 2563
2การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร15 ธ.ค. 2563
3การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3315 ธ.ค. 2563
4การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ15 ธ.ค. 2563
5การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา15 ธ.ค. 2563
6การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ15 ธ.ค. 2563
7การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ15 ธ.ค. 2563
8การแจ้งถมดิน15 ธ.ค. 2563
9การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน15 ธ.ค. 2563
10การรับชำระภาษีป้าย15 ธ.ค. 2563
11การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ15 ธ.ค. 2563

1