ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
521
เดือนนี้
4,401
เดือนที่แล้ว
2,244
ปีนี้
8,999
ปีที่แล้ว
21,314
ทั้งหมด
43,653
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16

ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 256515 ส.ค. 2565
2ประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)30 มิ.ย. 2565
3รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือก8 เม.ย. 2565
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)1 ก.พ. 2565
5คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล5 ม.ค. 2565
6คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์30 ธ.ค. 2564
7บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง)1 มิ.ย. 2564
8บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป)1 มิ.ย. 2564
9บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก( ทักษะ))1 มิ.ย. 2564
10รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 256431 พ.ค. 2564
11คำสั่งการมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน16 ก.พ. 2564
12คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์16 ก.พ. 2564
13แต่งตั้งพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25629 พ.ย. 2563
14แต่งตั้งพนักงานสำรวจจสใพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25629 พ.ย. 2563
15แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์27 ม.ค. 2563
16ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25631 ธ.ค. 2562
17ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631 พ.ย. 2562
18ขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256331 ต.ค. 2562
19แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )14 มิ.ย. 2562
20แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์31 พ.ค. 2562

1 2   >>  >|