ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
2,770
เดือนที่แล้ว
2,733
ปีนี้
23,729
ปีที่แล้ว
21,314
ทั้งหมด
58,383
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนมบูรณ์5 ส.ค. 2566
2คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิะีการทางอิเล็กทรอนิกส์5 ส.ค. 2566
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะประจำปี พ.ศ.25654 ก.ค. 2566
4ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 256515 ส.ค. 2565
5ประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)30 มิ.ย. 2565
6รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือก8 เม.ย. 2565
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)1 ก.พ. 2565
8คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล5 ม.ค. 2565
9คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์30 ธ.ค. 2564
10บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง)1 มิ.ย. 2564
11บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป)1 มิ.ย. 2564
12บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก( ทักษะ))1 มิ.ย. 2564
13รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 256431 พ.ค. 2564
14คำสั่งการมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน16 ก.พ. 2564
15คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์16 ก.พ. 2564
16แต่งตั้งพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25629 พ.ย. 2563
17แต่งตั้งพนักงานสำรวจจสใพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25629 พ.ย. 2563
18แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์27 ม.ค. 2563
19ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25631 ธ.ค. 2562
20ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631 พ.ย. 2562

1 2   >>  >|