ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
2,770
เดือนที่แล้ว
2,733
ปีนี้
23,729
ปีที่แล้ว
21,314
ทั้งหมด
58,383
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการจัดทำงบประมาณในระบบ E-laas ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ10 ก.พ. 2566
2คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของนักพัฒนาชุมชน10 ก.พ. 2566
3คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-PLAN) ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน10 ก.พ. 2566
4คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน10 ก.พ. 2566
5 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการจัดทำงบประมาณในระบบ E-laas ของนักวิชาการเงินและบัญชี10 ก.พ. 2566
6กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏหมาย ประจำปี 25624 มี.ค. 2564
7แนวปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4 มี.ค. 2564
8คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่4 มี.ค. 2564
9คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS4 มี.ค. 2564
10คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น4 มี.ค. 2564
11คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25624 มี.ค. 2564
12คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม4 มี.ค. 2564
13คู่มือการปฏิบัติงาน2 มี.ค. 2564

1