ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
2,770
เดือนที่แล้ว
2,733
ปีนี้
23,729
ปีที่แล้ว
21,314
ทั้งหมด
58,383
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

ลำดับรายการวันที่
1การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์8 มิ.ย. 2565
2การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีนิติบุคคลจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ8 มิ.ย. 2565
3การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน8 มิ.ย. 2565
4การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและผู้ร่วมการค้า8 มิ.ย. 2565
5การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน8 มิ.ย. 2565
6การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและผู้ร่วมการค้า8 มิ.ย. 2565
7การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีนิติบุคคลจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ8 มิ.ย. 2565
8การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีบุคคลธรรมดา8 มิ.ย. 2565
9การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน8 มิ.ย. 2565
10การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและผู้ร่วมการค้า8 มิ.ย. 2565
11การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา39ทวิ8 มิ.ย. 2565
12การแจ้งขุดดิน8 มิ.ย. 2565
13การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ8 มิ.ย. 2565
14การแจ้งถมดิน8 มิ.ย. 2565
15การรับชำระภาษีป้าย8 มิ.ย. 2565
16การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน8 มิ.ย. 2565
17การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ8 มิ.ย. 2565
18การจดทะเบียนพาณิชย์17 ก.พ. 2565
19การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 17 ก.พ. 2565
20มาตราฐานการให้บริการ25 ธ.ค. 2563

1